wyszukiwanie zaawansowane
tekst alternatywny
» Regulamin

Regulamin

REGULAMIN 

 

FIRMA

P.H. "MONIKA" 

Kaczmarek Monika

ul. Osiedle Robotnicze 44-46

58-506 Jelenia Góra

NIP: 611-25-02-879

email: hurtownialampiluster@gmail.com

 

I. Ogólne warunki sprzedaży. 

 

1. W naszym sklepie oferujemy lampy nowe, po ekspozycyjne, nadwyżki magazynowe. Większość  lamp jest w oryginalnych opakowaniach, co może ulec zmianie podczas trwania aukcji.

2. Jesteśmy sklepem outletowym, co za tym idzie nasz towar może posiadać wady jawne bądź ukryte (na które nie mamy wpływu), działamy zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, zgodnie z jej artykułem nr 7 - „Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć”.

3. Kupując u nas zawsze otrzymujesz dowód zakupu tj. paragon fiskalny bądź na życzenie fakturę  VAT. Zachowaj go! Zgodnie z obowiązującymi przepisami jako osoba fizyczna masz prawo do zwrotu  towaru w ciągu 14 dni od dokonania zakupu, przepis ten nie obowiązuje w przypadku zakupów na firmę z fakturą VAT! Przepis ten obowiązuje wyłącznie w przypadku  korzystania z opcji "kup teraz" przy zakupie poza siedzibą firmy (np. wysyłkowo). Zwrot jest  możliwy tylko wraz z dowodem zakupu lub jego kopią. Ponadto towar musi być w stanie  niezmienionym, przesyłka zwrotna musi zawierać komplet elementów i dokumentów, które zostały  dostarczone przy zakupie. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być  zwracane po zdjęciu opakowania (np. blister, folia).

4. Lampy powystawowe nie posiadają wymiennego źródła światła.

5. Wymienne źródła światła nie podlegają zwrotowi, reklamacji lub zamiany. Nie działające wymienne źródła światła przy powystawowych lampach nie są powodem na reklamacje, zwrot lub wymianę. Ze względu na  politykę cenową klient sam ponosi koszty zakupu brakujących źródeł światła.

6. Nie odpowiadamy za uszkodzenia żarówek podczas transportu, kupujący ma obowiązek  sprawdzenia przy kurierze paczki czy nie zostało nic uszkodzone, 

7. Przed wysyłką każdy produkt jest sprawdzany czy nie nosi śladów uszkodzeń mechanicznych widocznych bez rozpakowywania przedmiotu.

8. Produkty dokładane jako GRATIS nie podlegają reklamacji, wymianie, zwrotowi.

9. Zastrzegamy sobie możliwość ingerencji w opakowanie przedmiotu w celu lepszego zabezpieczenia podczas transportu.

10. Dokładamy wszelkich starań w należyte opakowanie i zabezpieczenie przedmiotu pamiętając jednocześnie, aby waga samego opakowania nie wpłynęła w sposób znaczący na koszty wysyłki.

11. Zdjęcia opakowań produktów w nielicznych przypadkach mogą różnić się od opakowania rzeczywistego ze względu na zmiany dokonane przez producentów.

12. Na życzenie Kupującego wystawiamy faktury Vat, która znajduje się przeważnie w koszulkach obok listu przewozowego na paczce lub w opakowaniu.

13. Istnieje możliwość odbioru osobistego.

14. Na aukcjach jest wystawiona dostępna ilość przedmiotów. Sporadycznie mogą się jednak zdarzyć różnice w ilościach - pomiędzy ilością wystawioną na allegro, a faktycznie pełnowartościową  dostępną ilością produktów. W przypadku zapłaty za przedmioty i braku wymaganej ilości  zwrócimy równowartość brakujących produktów. 

15. W przypadku niezrealizowania zamówienia z winy Klienta, np.: podania błędnego adresu dostawy, nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówienia itp. zastrzegamy sobie prawo obciążenia Klienta  kosztami transportu zamówienia, a w przypadku produktów, których sprzedaż po nieudanej próbie  dostarczenia jest już niemożliwa - również kosztami tych produktów. 

16. Zamówienia do których nie został wybrany sposób płatności oraz brak kontaktu z kupującym do 14 dni od zakupu skutkuje wycofaniem zamówienia.

II. Wysyłka

 

1. Produkty wysyłamy w ciągu 2-3 dni roboczych po wpłacie środków na konto. Do Państwa  dyspozycji pozostawiamy wpłatę bezpośrednio na nasze konto podane przy każdej aukcji lub  poprzez udostępniony przez Allegro system wpłat Pay-u.

2. Wysyłamy za pobraniem.

3. Wysyłki realizujemy we wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku.

4. Wysyłki realizujemy za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.

5. Nie Wysyłamy za granicę.

6. W koszty przesyłki wliczony jest koszt pakowania, opakowania produktu i wysyłka.

7. Przy zakupach kilku przedmiotów, zwłaszcza o różnych gabarytach, czasem istnieje konieczność wysłania ich w osobnych paczkach (do indywidualnego uzgodnienia).

8. Koszt przesyłek jest podany w aukcjach.

9. Za odbiór osobisty nie pobieramy opłat

10. Bardzo prosimy o dokładne sprawdzanie zawartości przesyłki w obecności kuriera. Wszystkie  towary przed wysłaniem są przez nas dokładnie sprawdzane i wychodzą zawsze w pełni sprawne. Bezpieczeństwo jest naszą wspólną sprawą, dlatego wszystkie przesyłki dodatkowo ubezpieczamy.  W przypadku stwierdzenia uszkodzenia należy żądać od kuriera wystawienia protokołu szkodowego.

11. Po odbiorze nieuszkodzonej przesyłki należy w obecności kuriera należy otworzyć paczkę i  sprawdzić czy towary nie są uszkodzone oraz czy jej zawartość zgadza się z zamówieniem. 

UWAGA - bez oryginału protokołu szkody w dniu dostawy !!!  nie będziemy mogli uznać Państwa reklamacji

 

III. Ocena sprzedaży 

 

1. Komentarze wystawiamy jako drudzy. Na ogół tego samego dnia co komentarz otrzymujemy.

2. Komentarz jest dla Nas informacją, że transakcja została sfinalizowana i otrzymali Państwo  produkty zgodne z umową.

 

IV. Reklamacje 

1. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest pisemne zgłoszenie uszkodzenia przedmiotu wraz ze zdjęciem uszkodzenia.

 

WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci reklamacji)

 

[P.H.MONIKA Kaczmarek Monika

ul. Osiedle Robotnicze 44-46

58-506 Jelenia Góra]

Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numery oferty w Allegro [numery] .

Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .

Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]

Login Allegro: [login kupującego]

Adres: [adres kupującego]

Numer telefonu: [numer kontaktowy]

Data: [data odstąpienia od umowy]

Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

Opis reklamowanej rzeczy:

Numer paragonu/FV potwierdzający sprzedaż:

 

2. Reklamacje bez zdjęć nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich zgłoszenia.

4. Rodzaj i sposób wysyłki po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji leży w gestii Sprzedającego.

5. Kupującemu nie pozostawiamy prawa wyboru sposobu wysyłki przedmiotu.

 

V. Zwroty 

 

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.z 2000 r Nr 22 poz.271 z późniejszymi zmianami) klientowi przysługuje prawo zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki bez podania przyczyny, pod  warunkiem, że zwracany towar jest w stanie nienaruszonym i opakowanie nie nosi śladów  ingerencji w jego wnętrze.

2. Kupujący ma obowiązek poinformowania sprzedającego o chęci dokonania zwrotu

(wypełnienie formularza odstąpienia od umowy)

3. Bez uprzedzenia o wysłaniu zwrotu paczka nie zostanie odebrana.

4. Kupujący odsyła produkt na swój koszt. 

5. Pieniądze zwracamy w ciągu 14 dni od momentu otrzymania kompletnego produktu w  niezmienionym stanie w kwocie transakcji wraz z kwotą najniższej oferowanej możliwości dostawy.

6. Do przesyłki musi być dołączony oryginał paragonu lub jego kopia (w przypadku rezygnacji z nie wszystkich zakupionych produktów) . Jest to warunek konieczny.

7. Paczek za pobraniem nigdy nie odbieramy.

8. Towary posiadają plomby zabezpieczające przed montażem, po ich naruszeniu kupujący traci możliwość zwrotu!

9. Towar zakupiony na Fakturę VAT na firmę nie podlega zwrotowi.

10. Towary zwracane należy wysyłać tylko z opcją ubezpieczenia.
11. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy.

 

KOSZT ZWROTU RZECZY 

1. Kupujący pokrywa koszt odesłania Towaru (od Kupującego do Sprzedającego).

2. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu koszt pierwszego transportu Towaru do wysokości [16,50 zł] (od Sprzedającego do Kupującego).

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

[P.H.MONIKA Kaczmarek Monika

ul. Osiedle Robotnicze 44-46

58-506 Jelenia Góra]

Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numery oferty w Allegro [numery] .

Data zawarcia umowy to [data], 

data odbioru przedmiotów [data] .

Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]

Login Allegro: [login kupującego]

Adres: [adres kupującego]

Numer telefonu: [numer kontaktowy]

Data: [data odstąpienia od umowy]

Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

Dane konta bankowego na który ma zostać zwrócona kwota za zakupy

[nazwa banku, numer konta]
Numer paragonu: [nr paragonu np PA/xxxx]

 

VI. Gwarancja serwisowa

 

1. Na nasze produkty dajemy 1 rok gwarancji z wyłączeniem źródeł światła. 

2. Gwarant odpowiada przed Nabywcą wyłącznie za wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie. Gwarancja nie obejmuje szkód pośrednich i nie ma zastosowania, w przypadku: 
- zerwanie plomb gwarancyjnych

- nieprawidłowego użytkowania lub zastosowania,

- nieprawidłowego doboru produktu do warunków istniejących w miejscu montażu,

- nieprawidłowego montażu, konserwacji, magazynowania i transportu produktu,

- uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych lub celowego uszkodzenia produktu i  wywołanie nim wady,

- uszkodzeń produktu powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z  zaleceniami producenta materiałów,

- uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych, czynników noszących znamiona siły wyższej (pożar, powódź, wyładowania atmosferyczne itp.),

- wadliwego działania urządzeń mających wpływ na działanie produktu,

- uszkodzenia spowodowane przez zwierzęta,

- produkt jest niesprawny z powodu obniżenia jakości elementów, które ulegają

naturalnemu zużyciu lub uszkodzenia szklanych elementów.

3. Ponadto Nabywca traci uprawnienia z tytułu gwarancji na produkty w przypadku stwierdzenia:

- jakiejkolwiek modyfikacji produktu,

- ingerencji osób nieuprawnionych,

- jakichkolwiek prób napraw dokonywanych przez osoby nieuprawnione,

- nieprzestrzegania obowiązków dokonywania okresowych przeglądów jeśli są one wymagane.

4. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza  uprawnień kupującego wynikających z tytułu niezgodności towaru z umową.

5. Warunkiem obowiązywania gwarancji jest prawidłowa instalacja produktów, eksploatowanie  zgodnie z instrukcjami producenta oraz prowadzenie stosownych rejestrów eksploatacji

6. Gwarancja nie obejmuje kosztów robocizny związanej z (de) montażem Produktów

7. Reklamacja nie przysługuje Kupującemu, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Przed odbiorem przesyłki Kupujący zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. W szczególności należy zwrócić uwagę na  stan plomb (taśm) naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi  znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane, należy w obecności kuriera sporządzić  protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej z naszym sklepem w celu wyjaśnienia  sprawy. Sporządzenie protokołu szkody przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia  ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia lub kradzieży zawartości przesyłki podczas  transportu.

8. W przypadku stwierdzenia w/w nieprawidłowości, dokonana zostanie powtórna wysyłka towaru z przyjęciem zwrotu lub inna forma uznania reklamacji stosowna do konkretnej sytuacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych po otrzymaniu reklamowanego produktu, a o jej  wyniku Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony. Do reklamowanego produktu należy dołączyć  otrzymane z towarem potwierdzenie zamówienia lub fakturę VAT, do której zostanie wystawiona  korekta. Koszty powtórnej wysyłki towaru w wypadku uznanej reklamacji pokryje Sprzedający. W  przypadku otrzymania zwrotu nastąpi wypłata równowartości należności na wskazane przez Klienta  konto bankowe w ciągu 7 dni od otrzymania zwrotu.

 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Nasz sklep zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzonej działalności zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz jej późniejsze zmiany).
2. Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością naszej firmy. Są chronione prawem autorskim, które przysługuje (P.H. Monika - Lampy dla Ciebie).
3. Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność (P.H. Monika - Lampy dla Ciebie) i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody(P.H. Monika - Lampy dla Ciebie)
4. Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty, zapraszamy do zakupów na www.allegro.pl .

5. Prawem właściwym dla realizacji zakupów w serwisie internetowym Allegro jest prawo polskie, a w szczególności Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2002r. nr 144 poz.1204).

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.

7. Regulamin określa zasady zakupów przez sklep www.lampydlaciebie.com. Złożenie zamówienia oznacza akceptację wszystkich postanowień i informacji zawartych w regulaminie.  
 


Przejdź do strony głównej